Kommunfullmäktige 28 okt

Plats KF-salen Värnamo, start kl 18:00